ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับ อำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ อปพร. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้คำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำและสบู่ ก่อนให้บริการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่2564