เรื่องการตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ ฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเชิญจัดการประชุม เรื่องการตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่องการตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ ฯ