จัดการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ชุมชน

16 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ชุมชน กรณีขออนุญาตเชื่อมท่อและเชื่อมทางกับสาธารณประโยชน์โครงการ อัลบาร์เพนนินซูลา (อาคารประเภท อาคารชุดพักอาศัย) บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

จัดการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ชุมชน