วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี