ประกาศ กกต.อบจ. เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายกอบจ.ชลบุรี

และเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายกอบจ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.038-398039-43 ต่อ 118-121-126
หรือ https://www.chon.go.th

ประกาศ กกต.อบจ. เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายกอบจ.ชลบุรี