ประกันสังคม เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อายุ 50 ขึ้นไปฉีดฟรี!

ประกันสังคม เปิดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อายุ 50 ขึ้นไปฉีดฟรี!