"งานนัดพบแรงงานเด็กจบใหม่"

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร อบจ) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี