พิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจะมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้านตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

พิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ