จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน