การจัดกิจกรรมภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานรื่นเริง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวมาตรการการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 การเว้นระยะห่าง และการจัดกิจกรรมภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) รวมถึงได้ให้คำแนะนำในการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ จากการจัดงานรื่นเริง ซึ่งทางผู้จัดงานดังกล่าวได้รับทราบมาตรการและจะมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

การจัดกิจกรรมภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal)