ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ ๗ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ประกอบด้วยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและรับชมนิทรรศการจากหน่วยงานในโครงการพระราชดำริ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๐ พรรษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ ๗ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร