กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


วันที่​ 13 ตุลาคม​ 2563
เวลา13.00​ น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับศูนย์จิตอาสาอำเภอสัตหีบ โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คลองบ้านน้ำเมาและชายหาดบ้านน้ำเมา หมู่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมจิตอาสา

{photo}upload/2563/131063-2,3{photo}