จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ​บรม​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตรจพระ​บรม​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ภาคค่ำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ​บรม​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ​บรม​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตรจพระ​บรม​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร