พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​

วันที่​ 13 ตุลาคม​ 2563
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​ โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน 89 รูป
และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​