ออกตรวจประเมินออกตรวจประเมินโรงแรมราวินทราราวินทรา

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอำเภอสัตหีบ,สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ออกตรวจประเมินโรงแรมราวินทรา ที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการสถานที่กักกันตัวทางเลือก(Alternative Local quarantine )..จังหวัดชลบุรี โดยโรงแรมราวินทราได้ยื่นลงทะเบียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้วคะ

ออกตรวจประเมินออกตรวจประเมินโรงแรมราวินทราราวินทรา