บูรณาการตรวจสถานที่จัดงานรื่นเริงเปิดแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งสยามประเทศ ณ. เดอะรีเจ้นส์ สยาม

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอำเภอสัตหีบ บูรณาการตรวจสถานที่จัดงานรื่นเริงเปิดแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งสยามประเทศ ณ. เดอะรีเจ้นส์ สยาม ม.8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19)และให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี

บูรณาการตรวจสถานที่จัดงานรื่นเริงเปิดแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งสยามประเทศ ณ. เดอะรีเจ้นส์ สยาม