ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศษย์เก่าโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทาสีกำแพงโรงเรียนบ้านอำเภอ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น.

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศษย์เก่าโรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทาสีกำแพงโรงเรียนบ้านอำเภอ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น.