ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ออกทำความสะอาดล้างท้อบริเวณตลาดบ้านอำเภอ

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ออกทำความสะอาดล้างท้อบริเวณตลาดบ้านอำเภอ