เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำริดในวันจันทร์ ที่ 28กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำริดในวันจันทร์ ที่ 28กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน