จัดระเบียบชายหาดในพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านอำเภอจนสิ้นสุดทาง walk way

กองสาธารณสุขฯร่วมกับกองช่างและสำนักปลัดฯบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันโดยการเก็บขยะชายหาด,ปรับหน้าดิน,จัดระเบียบชายหาดในพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านอำเภอจนสิ้นสุดทาง walk way เนื่องจากช่วงพายุโนอึน ทำให้มีสไลด์ของดินลงชายหาดและมีจำนวนขยะพัดขึ้นชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงแรม,คอนโดมิเนียมที่อยู่บริเวณชายหาดช่วยกันจัดเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพกลับมาสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

จัดระเบียบชายหาดในพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านอำเภอจนสิ้นสุดทาง walk way