งพื้นที่สอบสวนโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 21 กันยายน 2563
งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีมปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ,ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง,สสอ.สัตหีบ,รพ.สต.นาจอมเทียน,อสม.นาจอมเทียน ลงพื้นที่สอบสวนโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวบริเวณตลาดนัดหน้าวัดอัมพารามและรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตรเนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตพื้นที่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ว่าพบสุนัขจรจัด เพศเมีย อายุประมาณ 10 ปี มีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า โดยเบื้องต้นงานสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ได้ดำเนินการจับสุนัขต้องสงสัย จำนวน 2 ตัว มาขังไว้สังเกตุอาการโดยให้น้ำให้อาหารตามปกติ ในการนี้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สุนัขตายไป 1 ตัวปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ได้นำซากสุนัขส่งตรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ผลพบเชื้อพิษสุนัขบ้า จากการสอบสวนโรคยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และได้แนะนำผู้สัมผัสโรคไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้าแล้วตามสิทธิการรักษาเรียบร้อยแล้ว

งพื้นที่สอบสวนโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า