ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานในทุกประเภทกิจการ แจ้งความต้องการไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 398051,086 4760458

ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน