ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 8 กันยายน 2563
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้คำเเนะนำสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร ในเรื่องมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค รวมทั้งให้คำเเนะนำด้านสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหาร นอกจากนี้ยยังมีการเเนะนำการใช้ เเอพลิเคชั่น “ไทยชนะ” สำหรับติดตามผู้มารับบริการที่ร้านอาหาร เพื่อเป็น การเฝ้าระวังและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับร้านประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามขีดความสามารถของแต่ละสถานที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการและนักท่องเที่ยว

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ