การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563