ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563