การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจาก รพสต. นาจอมเทียนว่า พบผู้ป่วยเป็นโรคชิกุนคุนย่าจำนวน 1 ราย..จึงได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า บริเวณสถานีดับเพลิงทต.นาจอมเทียนและพื้นที่ข้างเคียง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย