กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก