ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 1 กันยายน 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร 038-398051 , 086-4760458

ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 1 กันยายน 2563