ตู้เติมฝัน ปันอิ่ม แบ่งปันอาหารสู้ โควิด 19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำ ผู้ใจบุญ แบ่งปันน้ำใจ ตามกิจกรรม “ตู้เติมฝัน ปันอิ่ม แบ่งปันอาหารสู้ โควิด 19” บริเวณ หมู่ที่ 4 และ “ตู้ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด” บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน โดยให้ประชาชนนำอาหาร มาแบ่งปันใส่ตู้ เพื่อแบ่งปันสำหรับบุคคลที่ยากไร้และขาดแคลนในช่วงโควิด - 19 ที่ กำลังระบาด ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แนะนำให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารประเภทนมอาหารกระป๋อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และได้นำหน้ากากผ้าสำหรับมอบและแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มารับของบริจาคแต่ไม่มีหน้ากากผ้าสวมใส่ ตลอดจนการให้คำแนะนำ เรื่องการทำความสะอาด ตามจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนสัมผัสอาหาร

ตู้เติมฝัน ปันอิ่ม แบ่งปันอาหารสู้ โควิด 19