ประชาสัมพันธ์

การแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้าและหนังสือคู่มือให้ความรู้ในการป้องกันโรคดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางไปรษณีย์บ้านอำเภอตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนทุกหลังคาเรือน
ซึ่งปัจจุบันได้มีประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับหน้ากากผ้าแล้ว นำมาสวมใส่เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยหน้ากากผ้าที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำส่งให้นั้น วัสดุทำจาก “ผ้ามัสลิน” ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค้นพบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันละอองฝอยได้ดีเกือบเทียบเท่า "หน้ากากอนามัยทางการแพทย์" ผ้ามัสลิน มีคุณสมบัติโดดเด่นในแง่ดีหลายอย่าง เช่น เป็นผ้าเนื้อละเอียด ระบายอากาศดี แห้งเร็ว น้ำหนักเบา ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นเส้นใยธรรมชาติ 100% ให้ความรู้สึกสบาย ลักษณะของผ้าจะมีความลื่นพอประมาณ เนื้อผ้าเป็นขนและแข็ง มีความแข็งแรงทนทานต่อการซัก โดยจะต่อยอดมาเป็น "หน้ากากผ้า" เพื่อให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาด COVID-19 และสามารถซักทำความสะอาดและนำมาใช้ซ้ำได้
อย่างไรก็ตามการใส่ "หน้ากากผ้า" แนะนำให้ซักและตากแห้งทุกวัน ไม่ใช้มือสัมผัสหน้ากากขณะสวมใส่ และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค COVID-19 ไม่ใช่แค่การสวมใส่หน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนแออัดเท่านั้น แต่จะต้องควบคู่ไปกับการกินอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัวของแต่ละบุคคล ตลอดจนการใช้เจลล์แอลกอฮอล์หรือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

ประชาสัมพันธ์