ช่องทางการร่วมสนุกกับทางเทศบาล

ข่าวดี !!! สำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ได้รับหน้ากากผ้า ทางไปรษณีย์แล้วท่านสามารถร่วมสนุกกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค COVID-19 โดยมีกติกา ง่ายๆ ดังนี้
1. แชร์โพสต์และตั้งค่าเป็นสาธารณะหน้าเฟสบุ้คของท่าน
2.โพสต์รูปท่านหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใส่หน้ากากผ้าที่ได้รับจากเทศบาล ลงในช่องคอมเม้นท์
3. คิดแคปชั่น โดนๆ ในการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากผ้า
เพียงเท่านี้ !! หากท่านคือ 100 แรก แคปหน้าจอที่เจ้าหน้าที่ ตอบรับในคอมเม้นท์
ติดต่อรับหน้ากากผ้า ได้ฟรี !! ที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 2 ชิ้น

ช่องทางการร่วมสนุกกับทางเทศบาล