เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมอบถุงยังชีพ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมอบถุงยังชีพ