เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดกิจกรรม Big Cleaning

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และเนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดกิจกรรม Big Cleaning