กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดบริเวณปากทางห้วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดบริเวณปากทางห้วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา