เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดบ้านอำเภอตามโครงการสัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัสโควิด19

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดบ้านอำเภอตามโครงการสัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัสโควิด19