ประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อทดสอบความพร้อมรบในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแจ้งเตือนให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือบริเวณดั่งกล่าว

ประชาสัมพันธ์