เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และบริษัทแมกโนเลีย ทำกิจกรรม Big Cleaning ณ. ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง เพื่อเตรียมงานศาลเจ้าแม่ฝอยทองครบรอบ113ปี

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และบริษัทแมกโนเลีย ทำกิจกรรม Big Cleaning  ณ. ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง เพื่อเตรียมงานศาลเจ้าแม่ฝอยทองครบรอบ113ปี