วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารพระนางจอมเทียนและสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมตามฐานต่างๆ และกิจกรรมระบายสี เป็นต้น

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563