กิจกรรม” เดิน-วิ่ง เก็บขยะ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ ครั้งที่1

เมื่อวันที่14 ธันวาคม62 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)และบริษัทแมกโนเลียจำกัด จัดกิจกรรม” เดิน-วิ่ง เก็บขยะ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ ครั้งที่1 “ แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยดร. สะถิระ เผือกประพันธ์ุ ส.สเขต8,นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน,ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน,กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน...โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบเป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ800คน..วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ..ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่น

กิจกรรม” เดิน-วิ่ง เก็บขยะ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ ครั้งที่1