ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มและชี้แจงเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก อถล.รุ่นที่2

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา10.00 น. กองสาธารณสุขฯร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มและชี้แจงเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก อถล.รุ่นที่2 ตลอดจนวางแผนการเตรียมงาน “เดิน-วิ่ง เก็บขยะ รักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ ครั้งที่ 1”

ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มและชี้แจงเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก อถล.รุ่นที่2