ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์