ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ กศน.ตำบลนาจอมเทียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย กศน.ตำบลนาจอมเทียน(วัดหนองจับเต่า) โทร ครูกร 0912647737 ครูแป้ง 0923504035 ครูหวาน 0931516945

ประชาสัมพันธ์