กิจกรรมเก็บขยะชายหาดภายใต้แนวคิด “ kids..อยู่ได้”

วันที่ 29 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขฯร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)และกลุ่มนักกีฬาไทยร่วมใจสานฝัน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดภายใต้แนวคิด “ kids..อยู่ได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ณ. ชายหาดหลังวัดอัมพาราม

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดภายใต้แนวคิด “ kids..อยู่ได้”