โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับอำเภอสัตหีบ และหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยทำความสะอาด ขุดลอกคูคลองบ้านอำเภอ หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”