กิจกรรมเก็บขยะชายหาดประจำเดือน กันยายน ณ. บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) นักเรียนโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา และ บริษัทแมกโนเลียจำกัด จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดประจำเดือน กันยายน ณ. บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดประจำเดือน กันยายน ณ. บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ