เทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหัวรอ  จังหวัดพิษณุโลก