กิจกรรมสร้างบ้านปลา ในโครงการบ้านปลา ธนาคารปู

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ชลบุรี,เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และบริษัท SCG จัดทำกิจกรรมสร้างบ้านปลา ในโครงการบ้านปลา ธนาคารปู ที่อยู่หอย ประจำปี2562 ครั้งที่3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเพิ่มปริมาณสัตว์นำ้ในทะเล โดยได้รับเกียรติจากท่านดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 เป็นประธานเปิดโครงการฯ

กิจกรรมสร้างบ้านปลา ในโครงการบ้านปลา ธนาคารปู