กิจกรรมย้ายต้นกล้าโกงกาง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ทำกิจกรรมย้ายต้นกล้าโกงกาง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณปากคลองนำ้เมานำ้เริ่มแห้งและมีการปรับปรุงพื้นที่

กิจกรรมย้ายต้นกล้าโกงกาง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ