ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ชิม ช้อป ใช้"

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 038 238613-8 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.cgd.go.th

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ