โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม รุ่งฉัตร อารีน่า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับชุมชน

 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2562